Impressions de Besalú

Impressions de Besalú

Té la fesomia de pedra preciosa delicada, uniforme i amb mil arestes i perfils. La seva melodia és complexa i diàfana alhora, de mil colors i profunditats. Sota un tel de boira benigna, podria ben bé ser l’estació de destí en un somni d’hivern, a les escorrialles d’una nit tèrbola i atribolada.

En els dies assolellats Besalú apareix d’una peça. Amb tot, malgrat l’aparença de relat regular i fins a cert punt previsible, aquesta “ciutat fortificada” és polifònica i picardiosament digressiva. Com el garbuix incomprensible de rocs que puntuen el llit del riu Fluvià, o com la fenomenal acumulació de pedres que subjecten les cases més antigues del poble, Besalú és fruit de successives capes d’història…

http://terresmagazine.com/revista/18/5/Besalú.-Joia-Medieval/ca